donderdag 30 december 2010

Het jaar 2010

Ik heb een goede dag achter de rug, samen met HJ en JW ben ik wezen sleeen bij Moleson. Heerlijk de hele middag buiten , naar beneden racen en genieten van de sneeuw, snelheid en de lol. Nu zit ik lekker voor de kachel, JW en HJ zijn bezig een zogenaamde NAS te installeren, ik waag me er niet aan het uit te leggen. Ik zat zojuist mijn blog van dit jaar door te nemen. Of je nou wilt of niet je gaat een jaar toch overzien en mijn blog doornemend voor 2010 kan ik alleen maar concluderen dat het een heavy jaar is geweest. In ieder geval een jaar met een grote verandering ten opzichte van het jaar ervoor:De kanker groeit weer..

Op kankergebied:
De tarceva werkt niet meer, de kanker groeit. In januari kreeg ik dit te horen, pas in Oktober wordt besloten dat ik moet stoppen met de tarceva en dat ik moet starten met de chemo. Een voor mij nog ingrijpender gebeurtenis zijn de hersenuitzaaiingen die worden gevonden in juli, de scan van de longen is dan goed, maar mijn hoofd zit vol uitzaaiingen. Ik start in juli met radiotherapie waar ik behoorlijk misselijk van word, maar in oktober blijkt wel dat het aanslaat. Eind oktober/ november begin ik met de chemotherapie waar ik in december van te horen krijg dat het aanslaat.

Naast de kanker doe ik gelukkig ook heel veel leuke dingen, vooral vakanties ;-.

Vorig jaar rond de jaarwisseling waren we ook bij HJ en F, carbid knallend en wel. In Februari ga ik skieen met mijn ouders en daarna nog een weekje met JW. Je ziet totaal niet dat ik ziek ben en echt ergens last van heb ik dan ook nog niet. In mei gaan we een paar dagen naar Istanbul en ik vond het echt een superleuke trip, een hele andere cultuur, veel gezien, lekker eten en vooral super gezelschap. Ook het Hof van Saksen zijn we nog geweest met mijn familie en met de familie van JW hebben we lekker uitgewaaid op Ameland. Tussendoor bezoeken we natuurlijk ook nog de sauna, in Fontana en ook in Peize zijn we een keer geweest.
Hoogtepunt van alle tripjes was onze campertrip na mijn bestraling in September. Weg met zijn twee, Europa in en even de stress achter ons proberen te laten. Twee dagen bleven we toen in een wellnesshotel in Blatten met HJ en F , een bijzondere ervaring. Van alle tripjes heb ik genoten en nog steeds hoop ik dat ik volgend jaar ook nog weg kan.

Lotgenoten
Dit jaar heb ik een aantal lotgenoten verloren. Het overlijden van Ibella in juni was voor mij een groot verlies. Ik kende haar vanaf het begin en zag haar echt als een voorbeeld. Ook Marjo die in November overleed greep me aan. Iemand die ik niet persoonlijk kende, maar wat me wel aangreep was het overlijden van Sander Simons. Toen waren we ook bij HJ en F en was ik echt verbaasd dat hij er plots niet meer was.

Vakanties, lotgenoten en de kanker zijn wel een beetje rode draden in mijn 'kankerleven'. Andere gebeurtenissen die me dit jaar echt zijn bijgebleven zijn het trouwen van HJ en Fleur. Het was een super mooie dag en een erg geslaagd feest, mijn verjaardag dit jaar was echt een piek. We zaten tot diep in de nacht buiten bij de kachel te lachen met allemaal goede vrienden. De boottocht in juni met de Stichting Longkanker was ook bijzonder, nog nooit zoveel lotgenoten bij elkaar gezien en mee gesproken. Dit jaar heb ik ook officieel afscheid genomen van mijn werk, het was een leuk afscheid, ook al was de reden natuurlijk minder. Het WK-voetbal 'schiet' ook door mijn hoofd, ik heb echt genoten van de wedstrijden en de finale in de kroeg gekeken met vrienden.

Het jaar is nog niet helemaal voorbij. Morgen gaan we met HJ en F en vrienden van ze oliebollen bakken, rolletjes, snert eten en als klap op de vuurpijl carbid schieten. Ik heb dit jaar toch maar weer mooi in the pocket !

---------------
English:
I had a good day today, together with HJ and JW I went sledging at Moleson. All day outside, race downhill and enjoy the snow, speed and fun. Now I am sitting next to the woodstove JW and HJ are installing a so called NAS. I will not try to explain what it is. I was just browsing my blog of the last year. Wether I want it or not I look back to this year and I can conclude nothing else then 2010 was a tough year. A totally different year then the year before in any case, the cancer is growing again...


The cancer front:
Tarceva has stopped working, the cancer is growing. In january I found this out, untill october it was decided not to stop with tarceva and not to start with chemo. An even more shocking happening for me were the brain metestasen which were found in july. The scans of the lungs were ok, but my head was full of cancer. I start radiotherapy which makes me pretty sick, but in october it turns out the radiation works. End of october\november I start chemotherapy from which I hear in december it works.

Besides cancer I also do fun things, especially

Vacations:
Last year we were also at HJ's and F's around new year, even did some carbide shooting. In februari I went skiing with my parents and afterwards another week with JW. One can not see I am sick and I have no problems what so ever. In  may we go on a city trip to Istanbul which was realy fun, different culture, seen a lot, nice foods and especially the company was really cool.  We have also been to Hof van Saksen with my family and to Ameland with the family of JW.
In between we had offcourse our sauna trips  to Fontana and Peize. The climax of all our trips was our camper trip through western Europe after my radiation treatment. Together we tried to escape the stress. Two days of this trip we spent in a wellness hotel in Blatten Switzerland together with HJ and F, a special experience. I enjoyed all our trips and travels, I hope to enjoy some more next year.

Companions
This year I also lost some companions. The passing away of Ibella in june was a great loss for me. I knew her from the beginning and she was an example for me of how to deal with cancer. That Marjo had passed away in November came as a shock for me too. Someone I did not know personally but whoes death struck me anyway was Sander Simons, a public figure in the Netherlands. We were also at HJ and F at the time and I was surprised he was not alive anymore.

Holidays, companions and the cancer are the red line in my "cancer live". Other happenings this year that I will never forget are the marriage of HJ and Fleur. Which was a beautifull day which ended with a super party. My birthday was a highlight as well. The party went on untill deep in the night in front of the outside woodstove. The boattrip in june of the foundation of lungcancer was also very special, I never had seen so many companions at the sametime. This year I also officially stopped working, the farewell party was very nice allthough the reason why was less fun. The soccer world championship also shoots through my head, I really enjoyed allt he matches and the final we watched in the pub with friends.

They year is not yet over. Tomorrow we are going to have a party with HJ and F and friends with all the traditions that come with new year. Anyhow, I made it through this year!

2 opmerkingen:

Froukje zei

Karin, blij te lezen dat je plezier maakt in Zwitsterland. Ik wens jou en JW een mooi 2011, en ook een 2011 waarin jullie, en niet jouw ziekte centraal staat. Het houdt ooit op voor ons allen, ik was vandaag bijna geslipt met die ijzelige regen. Gewoon in Stad maar had anders af kunnen lopen. Ik leef de dag, bij de dag, slippen of niet... ik lees dat jullie dat ook doen. Geniet en don't worry. Veul hail en segen oid ;-) Groet Froukje

Marjolijn zei

Ja lieverd, in een jaar kan veel gebeuren, en je neemt de stappen die je moet zetten allemaal.
Of het nu moeilijke of fijne zijn, je doet het.
Daarmee laat je toch ook zien hoe sterk je bent, en wat je nu op deze laatste dagen van het jaar weer doet en na vertelt.
Maak er een gezellige jaarwisseling van en op naar een goed 2011.
Waarin weer veel plaats is voor mooie dingen.
Liefs Marjolijn.